Laden...

Energie

Minder energie gebruiken, en de energie die je nodig hebt duurzaam inkopen of zelf opwekken.

Lees verder

Minder energie gebruiken en de energie die je nodig hebt duurzaam inkopen of zelf opwekken. Dat is de kern van één van de belangrijkste pijlers van het duurzaamheidsprogramma: energie.

Op 27 juni 2013 is het nieuwe, energiezuinige hoofdgebouw van de ArenA in gebruik genomen. Het gebouw is aangesloten op stadswarmte en -koude, en voorzien van een slim gebouwbeheersysteem. De verlichting bestaat voor 80% uit led’s en werkt op plaatsen zoals de toiletten via bewegingssensoren. De ArenA heeft bij het Amsterdams Klimaat & Energiefonds een financieringsverzoek ingediend voor plaatsing van zonnepanelen op dak van het stadion. Tevens zal de ArenA met windenergie uit Nederland van groene stroom worden voorzien. Tenslotte onderzoekt de ArenA mogelijkheden om via een zogeheten smart grid gebruik te maken van lokaal opgewekte energie van bijvoorbeeld het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Energiedashboard

Amsterdam ArenA onderzoekt de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld de optimalisering van het ‘winterprogramma’. We onderzoeken of we meer energie kunnen besparen door alle vriezers en koelers op de omlopen (wandelgalerijen) tijdens de winterstop uit te schakelen. Om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik, ontwikkelen we een zogeheten energiedashboard. Zo kunnen we goed meten of het ‘winterprogramma’ effect heeft op het energieverbruik.

Keuzes maken

Toen de ArenA enkele jaren geleden begon met het formuleren van een energiebeleid, werd ieder idee even enthousiast omarmd. De ambities waren hoog en dat zijn ze nog steeds. Maar niet alles wat je kunt bedenken, is in de praktijk ook haalbaar of wenselijk. Wie niet wil blijven hangen in goede bedoelingen, moet keuzes maken. Bijvoorbeeld tussen het inkopen of zelf opwekken van groene energie. Dit proces van afwegingen willen we hier met u delen. Daarnaast vindt u een aantal concrete resultaten die we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd.

Duurzaam Dilemma:

Wind of zon, wat is wijsheid?

De ArenA had het zichzelf relatief makkelijk kunnen maken door simpelweg groene stroom in te kopen. “Maar onze icoonfunctie verplicht ons om een stap verder te gaan. We willen zelf iets toevoegen aan de bestaande capaciteit voor duurzame energieopwekking”, zegt Frank de Leeuw van de ArenA.

Wind of zon?


Vervolgens rees de vraag: welke vorm van duurzame energie? “Na een verkennend onderzoek, bleven twee opties over: wind- en zonne-energie.” Windenergie leverde praktische bezwaren op. “Het plaatsen van rendabele windmolens naast het stadion is technisch onhaalbaar. En de provincie Noord-Holland geeft geen toestemming voor een grote, vrijstaande windmolen in de directe omgeving. Daarom hebben we onlangs besloten om een bestaande windmolen te ‘adopteren’ in Oudendijk, Noord-Holland. Met ingang van 1 januari 2014 krijgen we dus echt ‘de wind mee’. We gaan een webcam richten op de molen, zodat we de beelden daarvan kunnen tonen tijdens bijvoorbeeld een Ajax-wedstrijd. Zo kunnen we bezoekers laten zien hoe we onze ambities realiseren.”

Lokaal opgewekt

De tweede optie, zonne-energie, lijkt veelbelovend. “In december 2013 beslissen we over de plaatsing van ongeveer 9.000 m2 aan zonnepanelen op het stadiondak. Die moeten genoeg stroom opleveren voor 240 huishoudens, oftewel 10% van ons eigen verbruik.

Om onze overige energiebehoefte aan te vullen, hebben we een overeenkomst gesloten met Nuon. Ons 'energiepakket' bestaat straks uit 90% Nederlandse windenergie en ongeveer 10% zonne-energie. Het is de ambitie van de Amsterdam ArenA om in het ArenA-gebied meer op te wekken dan dat we zelf nodig hebben. Daarom starten we verschillende initiatieven, zoals uitwisseling van plaatselijk opgewekte energie van het nabijgelegen Academisch Medisch Centrum.

Duurzame en functionele LED-verlichting voor hoofdgebouw

Duurzame en functionele led-verlichting voor hoofdgebouw

Het nieuwe hoofdgebouw van de ArenA beschikt over een hypermoderne led-verlichtingsinstallatie. Lichtexpert Dutch Light Pro en fabrikant Traxon Technologies (onderdeel van OSRAM) tekenden samen met installatiebedrijf Hulskamp voor de invulling van het ontwerp en de technische realisatie. Het resultaat: een gebruiksvriendelijke, dynamische verlichting die bijdraagt aan de functionaliteit van het gebouw, én een flinke energiebesparing.

‘Koel of warm’

De zogeheten dynamische led-lampen, zijn niet alleen esthetisch, maar ook functioneel. In een zaal zorgen dezelfde lampen voor ‘koel’ licht bij een vergadering, of ‘warmer’ licht voor een feestelijke receptie.

Gebruiksvriendelijk

De nieuwe verlichting kan zowel centraal als per ruimte worden bediend. Dit kan via bedieningspanelen, maar ook via een speciaal ontwikkelde app voor iPhones en iPads.

Besparing

De nieuwe verlichting verbruikt ongeveer één derde minder energie dan de oude installatie. Bovendien bespaart de ArenA aanzienlijk op vervangingskosten: een led-lamp gaat 50.000 uur mee (een conventionele lamp 20.000 uur).

Onderhoud

Led-lampen gaan aan het eind van hun levensduur niet ineens kapot maar geven dan langzaam minder licht. Vervangen hoeft daardoor niet op stel en sprong, maar kan worden meegenomen in het planmatig onderhoud. Dit is met name een voordeel voor verlichting op moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoge plafonds.

De toekomst

Op dit moment bestaat 80% van de verlichting in het hoofdgebouw van de ArenA uit led-lampen. In de toekomst kan dit percentage nog hoger worden. Dankzij de technische ontwikkelingen is binnen afzienbare termijn zelfs veldverlichting met led mogelijk.

ArenA Business Club is duurzaam visitekaartje

De Amsterdam ArenA heeft een facelift achter de rug. Het resultaat: 3.000 vierkante meter extra vloeroppervlak en de volledige modernisering van het hoofdgebouw. Daarin is een groot aantal duurzame technieken toegepast. Het nieuwe hoofdgebouw – de ArenA Business Club – werd op 27 juni 2013 geopend door burgemeester Eberhard van der Laan, Marketing directeur Ajax Edwin van der Sar en Hans Zwarts, voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdam ArenA.

De cijfers

Ter toelichting

Bij vaststellen van de cijfers zijn twee veranderingen doorgevoerd. Zo heeft er een correctie plaatsgevonden in de berekening van het totale energieverbruik. Er was sprake van een dubbeltelling: in het elektriciteitsverbruik van het ‘Stadion’ is het verbruik door de graslampen al opgenomen. Dit geldt met terugwerkende kracht voor alle verslagjaren. Daarnaast zijn voor het afgelopen verslagjaar de conversiefactoren gewijzigd (toelichting). Deze hebben betrekking op de CO2-emissie van de afgelopen jaren.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot is het afgelopen verslagjaar toegenomen ten opzichte van 2011/2012. Ten opzichte van het basisjaar 2009/2010 is de uitstoot van CO2 echter lager. En dat bij een toename van het energieverbruik. De afname van de CO2-uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2009/2010 heeft te maken met de inkoop van 6% groene stroom en de afname van duurzame stadswarmte en -koude van Green Deal-partner Nuon. Naar verwachting zal de uitstoot van CO2 de komende jaren sterk dalen door de inkoop van Nederlandse windenergie en de wens om zonnepanelen op het dak te installeren.

Energieverbruik

Het energieverbruik is in het afgelopen verslagjaar toegenomen, ten opzichte van 2011/2012. Ook is het hoger dan in het basisjaar. De voornaamste oorzaken voor het hogere energieverbruik zijn de strenge winter en de modernisering van het hoofdgebouw. Er is gebruik gemaakt van tijdelijke installaties en tijdelijke huisvesting voor de aannemer.

De verwachting is dat het energieverbruik van het stadion de komende jaren verder zal toenemen, onder meer door de installatie van nieuwe antennes voor een 4G netwerk voor mobiele telefonie en internet.

Wel zal er de komende jaren beter inzicht zijn in het energieverbruik door de inzet van integraal energiemanagement. Het inregelen van het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem, waarmee optimaal wordt gestuurd op energieverbruik, is bijna klaar. Hiermee wordt verdere toename van het energieverbruik beheersbaar gemaakt.

Totaal gasverbruik (m3)

In 2013 is de Amsterdam ArenA overgegaan op continulevering van Nuon-stadswarmte. Dit betekent dat het overgrote deel van het stadion verwarmd wordt met stadswarmte. Dit is aanzienlijk duurzamer dan aardgas. Hierdoor is het gasverbruik logischerwijs sterk gedaald. Alleen voor de verwarming van de hoofdtribune wordt nog gas verbruikt. Deze verwarming vindt plaats met gasstralers.

English website