Laden...

Inkoop

Pas je de spelregels aan tijdens het spel, of leg je het spel stil?

Lees verder

Wat je duurzaam inkoopt, hoef je niet meer te verduurzamen. Bovendien stimuleer je de leveranciers tot innovatie. Dat is de visie achter de pijler Inkoop in ons duurzaamheidsprogramma.

In het afgelopen jaar gaven we duurzaamheid een integrale plek in een aantal nieuwe en hernieuwde contracten met leveranciers van de ArenA. In 2013 zijn we gestart met een structureel duurzaam inkoopbeleid. Voortaan wordt duurzaamheid een voorwaarde in alle contracten. Een goed voorbeeld hiervan is de inkoop van groene stroom bij Nuon.

In dialoog

Zo op het oog is duurzaam inkopen één van de snelste en eenvoudigste methoden om de eigen CO2-reductiedoelen na te streven. Zoals zo vaak is ook hier de praktijk weerbarstig. Met leveranciers van de ArenA zijn veelal langlopende contracten afgesloten, die niet zomaar eenzijdig kunnen worden aangepast met andere (duurzamere) leveringsvoorwaarden. Daarom zoeken we bij lopende contracten de dialoog met de leverancier om te bepalen hoe we samen de inkoop kunnen verduurzamen. Bij nieuwe en hernieuwde contracten is duurzaamheid een vaste factor.

Duurzaam Dilemma:

Spelregels niet tijdens het spel veranderen

Kun je een contract tijdens de looptijd aanpassen om duurzaamheid een meer prominente plek te geven? Bijvoorbeeld als het gaat om de verkoop van biologische friet en hamburgers tijdens evenementen. Hendrik Jan de Mari, commercieel directeur Amsterdam ArenA, is er duidelijk over: “De spelregels veranderen tijdens het spel, dat lukt niet. Je zult eerst het spel stil moeten leggen. Je kunt natuurlijk wel proberen tot afspraken te komen op basis van vrijwilligheid.”

“Als wij iets willen veranderen, dan moet de huurder, maar ook de cateraar bijvoorbeeld, het daar wel mee eens zijn”, vervolgt De Mari. “Het is vaak een kwestie van heel veel lobbyen en laten zien dat het in ieders belang is om bepaalde veranderingen door te voeren tijdens evenementen.”
Een van de partijen waar de ArenA regelmatig mee rond de tafel zit is ID&T, onder meer organisator van Sensation, die MVO hoog in het vaandel heeft. “Vorig jaar zijn tijdens Sensation heel veel biologische producten aangeboden, zoals biologische friet, hamburgers en broodjes. Dat is voor alle partijen goed geweest. Tegelijkertijd zijn dat de quick wins; het is bijvoorbeeld veel moeilijker om een biologische cola te vinden.”

Ingewikkelde puzzel

Het doorvoeren van veranderingen is een behoorlijk ingewikkelde puzzel, geeft De Mari aan. “Een van onze huurders zou het liefst mineraalwater vervangen door gewoon leidingwater.

Maar wanneer je leidingwater schenkt, dan stellen we wel een sponsor teleur waar we bepaalde afspraken mee hebben gemaakt. Bovendien heeft het consequenties voor de horeca-omzet: die daalt en de vraag is vervolgens hoe je dat compenseert. Het zijn niet de gemakkelijkste vraagstukken: als je met één stukje van de puzzel gaat schuiven, moet je daar alle stukjes op aanpassen.”

Bijsturen door kortlopende contracten

Op de vraag hoe lang de contracten lopen met leveranciers en huurders, antwoordt De Mari: “We geloven in langdurige samenwerking, maar een contractduur moet eigenlijk niet langer zijn dan drie of vier jaar. Dan kun je scherp blijven. Er is de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd aan inzicht in duurzaamheid. Met langlopende contracten kun je niet of maar heel weinig bijsturen.”

Waterbesparende urinoirs dragen bij aan bewustwording

BAM voorziet in duurzaam advies

BAM Techniek is sinds de bouw van de Amsterdam ArenA in 1996 verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, aanpassingen en verbouwingen van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de ArenA. Als eerste Green Deal-partner committeert BAM zich aan de duurzaamheidsambities van de ArenA. Met gevraagd en ongevraagd duurzaamheidsadvies.

Toen op 1 juli 2013 het contract met BAM werd verlengd, is daarin duurzaamheid vastgelegd. Per jaar doet de Green Deal-partner drie uitvoerbare voorstellen om de energiebesparing van de ArenA te vergroten. Ook geeft BAM advies over de verbetering van het gebouwbeheersysteem. Met name in het nieuwe hoofdgebouw – dat sinds juni 2013 in gebruik is – zal dat de komende jaren een flinke besparing opleveren.

Deze contractvorm is opgesteld aan de hand van acht KPI’s (key performance indicators) en past binnen de strategie van de Amsterdam ArenA om ook samenwerkingspartners te stimuleren werk te maken van duurzaamheid. Tot nu toe is uit de samenwerking een lijst van 25 besparende initiatieven gekomen en speelt BAM een grote rol bij het onderzoek naar de installatie van zonnepanelen op het dak van de ArenA.

Waterbesparende urinoirs dragen bij aan bewustwording

Elektrische scooters en hybride auto’s voor ArenA-personeel

Amsterdam ArenA stimuleert niet alleen bezoekers om zoveel mogelijk te kiezen voor duurzaam vervoer, maar ook de eigen medewerkers. Dat krijgt bijvoorbeeld concreet vorm door de overstap van de leaserijders naar hybride auto’s.

“We zoeken al een aantal jaar naar allerlei mogelijkheden om de mobiliteit van onze medewerkers te verduurzamen”, zegt Sandra van Kooten, personeelsmanager van Amsterdam ArenA. “Daar hebben we ook onderzoek naar laten doen. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat, mede gelet op de flexibele werktijden, het geen haalbare kaart is iedereen met het openbaar vervoer te laten reizen. De meeste medewerkers zijn dan substantieel meer reistijd kwijt of kunnen dit niet combineren met hun gezinsleven.”

Elektrisch en hybride vervoer

Meer perspectief biedt elektrisch en hybride vervoer. “In een pilot zijn een half jaar lang vijf elektrische scooters voor woon-werkverkeer ingezet. Twee mensen zijn de scooter ook na de pilot blijven gebruiken. En op het gebied van automobiliteit maken vooralsnog vier van de zes leaserijders de overstap naar een hybride auto. Op het parkeerdek van de ArenA staat een aantal laadpalen waar zij hun auto kunnen opladen; het aantal laadpunten breiden we bovendien uit. Wat de toekomst betreft hopen we natuurlijk nog meer concrete stappen te zetten. Daarom houden we de ontwikkelingen op de markt met betrekking tot duurzame mobiliteit goed in de gaten.”

English website