Laden...

Omgeving

De omstandigheden aanpassen, of alternatieven aanreiken? 

Lees verder

Bijdragen aan de Ajax Foundation. Meewerken aan een veilig en leefbaar ArenA-gebied met zo min mogelijk verkeersoverlast. Internationaal onze kennis delen. En initiatieven steunen die bijdragen aan een sterke economie. Dat zijn onze maatschappelijke speerpunten.

In het afgelopen jaar kwam 34% van de bezoekers met het openbaar vervoer naar de ArenA, een stijging van 1% ten opzichte van het jaar ervoor. In dezelfde periode maakten 300.000 mensen gebruik van de ArenA Mobility Portal (vergeleken met 180.000 in 2011-2012). En de verkeersdoorstroming in het ArenA Poort-gebied krijgt nog een extra impuls, nu het is aangewezen als proefgebied binnen het programma Beter Benutten van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn we in gesprek met de taxi-wereld over de mogelijkheden van volledig elektrisch taxivervoer van en naar de ArenA.

Meedenken en doen


De mobiliteit van bezoekers rondom evenementen is slechts één van de aspecten waarop we ons richten bij de invulling van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een ander aspect is veiligheid in het gebied. Zo is met de gemeente Amsterdam in het afgelopen jaar een uniek project voorbereid op het gebied van integrale veiligheid in het ArenA Poort-gebied. De Amsterdam ArenA, HMH, Ziggo Dome, Villa ArenA, Parkeergebouwen en Oval Towers gaan intensief samenwerken op het gebied van integrale veiligheid. De samenwerking moet in 2014 onder meer uitmonden in een gezamenlijke piket-organisatie.

Een duurzaam reisadvies vergt heldere communicatie

Zo’n twee miljoen mensen zoeken jaarlijks hun weg naar een evenement, bijeenkomst of rondleiding in de ArenA. Het is een flinke logistieke uitdaging om die stroom mensen zo goed én duurzaam mogelijk naar het stadion te leiden. “Daarbij heb je niet alle factoren zelf in de hand. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden aan het spoor”, vertelt Marco Gerrese, manager Public Affairs van de ArenA. Hoe communiceer je in zo’n situatie de ‘next best option’ zo goed mogelijk naar bezoekers?

De ArenA is voortdurend op zoek naar de ideale mix van vervoersmiddelen waarvan bezoekers gebruikmaken om naar de ArenA te komen. Samen rijden is daarin de meest duurzame vorm van vervoer. “Wat ons betreft komen bezoekers met de trein”, aldus Gerrese. “Met onder meer de Mobility Portal en een tekst op concertkaartjes adviseren we bezoekers dan ook voor het openbaar vervoer te kiezen. Maar ook met een touringcar of met meerdere mensen in één auto is beter dan ieder in zijn eigen auto.”

Zoeken naar de beste route

Dat veel bezoekers zich laten adviseren over de beste reisoptie, blijkt uit de gebruikersaantallen van de Mobility Portal die de ArenA in 2012 lanceerde. Gerrese: “300.000 bezoekers maakten afgelopen jaar gebruik van de portal. Bijna een verdubbeling van het jaar ervoor. Het feit dat bezoekers gemiddeld 2,5 minuut op de site van de portal blijven, geeft aan dat ze ook echt op zoek zijn naar de beste route naar de ArenA.” De Mobility Portal geeft een CO2-label per reisoptie en laat bezoekers zo eenvoudig de meest duurzame route naar de ArenA bepalen.

Gaan voor de ‘next best option’

Echter, de duurzaamste route is niet altijd beschikbaar. Bijvoorbeeld tijdens de grootschalige spoorwerkzaamheden op het traject tussen Utrecht en Den Bosch, in mei 2013. “Veel bezoekers van de Toppers-concerten die in mei 2013 plaatsvonden, kwamen uit Brabant en Limburg. Voor hen moesten we in die periode dus eigenlijk een ‘negatief reisadvies’ voor het openbaar vervoer afgeven, in tegenstelling tot wat ze op hun toegangskaartje lazen”, vertelt Gerrese. “Om al deze bezoekers tijdig op de hoogte te stellen van de ‘next best option’ hebben we daarom een grootschalige communicatiecampagne uitgevoerd.” Door inzet van direct marketing, Twitter, Facebook, de Mobility Portal en de website van de organisator van het evenement, is de ArenA erin geslaagd vele duizenden bezoekers per bus naar het stadion te krijgen.

Eenduidige boodschap vanuit alle partijen

“We zijn er goed in geworden gericht te communiceren naar onze bezoekers”, zegt Gerrese. “Niet alleen via onze eigen kanalen, maar juist ook in samenwerking met alle betrokken partijen: van de organisator van het evenement, tot de NS, touringcarbedrijven en partijen in het gebied, zoals kantoren en de horeca. We pakken de communicatie zo breed mogelijk op zodat via alle kanalen een eenduidige boodschap klinkt richting onze bezoekers en bewustwording rondom bereikbaarheid overal op gang komt.”

Betere verkeersdoorstroming dankzij In-Car technologie

Betere verkeersdoorstroming dankzij In-Car technologie

Het ArenAPoort-gebied is door Rijkwaterstaat aangewezen als proefgebied voor In-Car technologie. Met behulp van een app kunnen automobilisten op basis van actuele verkeersinformatie de beste route kiezen. In het kader van het programma Beter Benutten vindt het komende jaar een aantal proeven plaats met de applicatie die de verkeersdoorstroming in het gebied rond de ArenA moet vergroten.

Deze ontwikkeling draagt bij aan een veilige en toegankelijke omgeving. Amsterdam ArenA zal in de proef – die in het voorjaar van 2014 van start gaat – vooral als facilitator optreden. Op termijn hoopt de ArenA de app ook te kunnen inzetten om bezoekers snel en gemakkelijk wegwijs te maken en bedrijven en horeca in het gebied rond de ArenA te ontlasten.

Amsterdam ArenA en de Ajax Foundation

Amsterdam ArenA en de Ajax Foundation

Duurzaamheid betekent voor de ArenA ook: een goede buur zijn en een positieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de omgeving. Daarom ondersteunt ArenA de activiteiten van de Ajax Foundation. De Ajax Foundation realiseert maatschappelijke projecten op het gebied van Sport en Gezondheid, Sociale Integratie en Educatie.

Ajax StreetWise

Een van die projecten is Ajax StreetWise: een lespakket om basisschoolkinderen in Amsterdam en omstreken op een maatschappelijk verantwoorde wijze in aanraking te brengen met Ajax en voetbal. Het motto is ‘Samen leren, samen voetballen’. Naast deze lessen gaven Ajax-spelers het afgelopen jaar clinics in Haarlem, Almere, Hoofddorp en Amsterdam. Ajax StreetWise is ontwikkeld in samenwerking met sponsor AEGON.

Bezoek VUmc Kinderstad

Begin december 2012 brachten de spelers en technische staf van Ajax hun jaarlijkse bezoek aan VUmc Kinderstad. Het bezoek is een terugkerend evenement vanuit het partnership dat Ajax sinds 1998 heeft met het Amsterdamse ziekenhuis. De Ajacieden brachten cadeautjes, gingen uitgebreid met de patiëntjes op de foto en speelden – waar mogelijk – een partijtje voetbal met ze in het Ajax Spelershome.

Amsterdam ArenA en AFC Ajax

Amsterdam ArenA is de thuishaven van AFC Ajax. Samenwerking op het gebied van MVO en duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend. “In dit kader hebben we afgesproken dat Ajax zich, mede namens de ArenA, richt op de sociaal maatschappelijke kant. Op de P van People”, vertelt Henk van Raan. “Andersom richten wij ons, mede namens Ajax, op de gebouw gebonden zaken van het verduurzamen, de P van Planet. Samenwerken is samen sterker en hierdoor maken we vanzelfsprekend meer succes.”

Betrokkenheid buiten het dak van het stadion

Betrokkenheid buiten het dak van het stadion

De duurzame ambities van de Amsterdam ArenA reiken verder dan energiebesparing, hergebruik van graszoden en het adopteren van een windmolen. Ook maatschappelijke verantwoord ondernemen speelt een rol in ons duurzaamheidsbeleid. Daarom ondersteunen we – nationaal en internationaal – initiatieven op het gebied van sociale betrokkenheid.

Stichting Triple A – een samenwerking van AFC Ajax en Amsterdam ArenA – leidt mensen op tot stewards en werkt met een poule van meer dan 700 mensen. Zeker 40% van hen zijn woonachtig in de directe omgeving van de ArenA. “Daarnaast werken we onder meer met WerkgeversServicepunt Zuidoost om mensen te werven die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt”, vertelt Karin den Iseger, bedrijfsleider bij Triple A. “Op die manier zet de ArenA zich in als betrokken werkgever. Ook buiten de muren van het stadion.”

Kansarme jongeren in Brazilië

De ervaring met het opleiden van lokale mensen, die Triple A in de afgelopen 17 jaar heeft opgedaan, is ook buiten Nederland van grote waarde. Den Iseger: “Daarom geven we 150 kansarme jongeren in Natal (Brazilië) de mogelijkheid deel te nemen aan een trainingsprogramma voor stewards. Daarbij werken we samen met Arena das Dunas, OAS Arenas, Plan Brazilië / Plan Nederland, ArenA do Brasil, AkzoNobel, Voluntary Service Overseas (VSO) en Randstad. Plan Brasil is verantwoordelijk voor de werving van de jongeren en coördinatie van het project; Amsterdam ArenA en ArenA do Brasil verzorgen de trainingen en coördineren het gehele operationele proces.”

Ook na het WK aan de slag

De getrainde stewards in Brazilië krijgen een plek in het stadion. “De jongeren gaan niet alleen bij de voetbalwedstrijden aan de slag, maar worden echt opgeleid als steward van het stadion. Ook bij toekomstige evenementen hebben zij daar op die manier een werkplek”, zegt Den Iseger.

South East Jazz-festival

In 2013 droeg de ArenA ook op cultureel gebied bij aan Zuidoost en Groot Amsterdam, door op te treden als gastheer van het South East Jazz-festival. Het nieuwe hoofdgebouw bood een podium aan meer dan vijftien bands waar 2.500 bezoekers op afkwamen. Eén van de podia bood lokale musici de mogelijkheid artiesten van naam en faam te begeleiden. Daarmee zette de ArenA een kwalitatief hoogstaand evenement neer voor en dóór de inwoners van Zuidoost.

English website