Laden...

Living Lab

In een duurzame transitie zelf het wiel uitvinden, of afwachten wat de markt doet?

Lees verder

De ArenA werpt zich op als showroom voor duurzame innovaties. Bedrijven die producten willen testen in een stadion van wereldformaat en voor een groot publiek zijn welkom in ons Living Lab.

Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. En beide zijn dynamische processen, die voortdurende inspanning vergen. Net zoals duurzaamheid meer omvat dan toepassing van energiezuinige technieken, leidt innovatie niet altijd tot een afgerond en tastbaar product. Innovatie draait om nieuwe manieren om alledaagse processen in te richten, en om bestaande patronen en werkwijzen met een frisse en kritische blik te bekijken. Ook hier richt de ArenA zich op zaken die binnen de eigen invloedssfeer liggen.

Versnellingsplan

Hoe doen we de dingen die we doen? Welke nieuwe impulsen zijn nodig om de voortgang te behouden in onze duurzame transitie? Die vragen stonden centraal tijdens de totstandkoming van het Versnellingsplan. In dit hoofdstuk willen we de zoektocht naar antwoorden met u delen.

Duurzaam Dilemma:

Kansen en knelpunten bij duurzame transities

Succesvol een duurzame transitie doorlopen, is een kwestie van de lange adem. Het gaat stapje voor stapje, of soms zelfs twee stappen vooruit en weer een stap terug. Prof. Dr. Ing. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, analyseert de stand van zaken bij de ArenA.

Wat zijn de drie belangrijkste voorwaarden
voor een transitie?
In welke fase van verduurzaming
bevindt de ArenA zich?
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen
waar de ArenA voor staat?
Hoe doet de ArenA het in vergelijking
met andere stadions?

Wat zijn de drie belangrijkste voorwaarden voor een transitie?

In welke fase van verduurzaming bevindt de ArenA zich?

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar de ArenA voor staat?

Hoe doet de ArenA het in vergelijking met andere stadions?

Groenere grasmat door hergebruik graszoden

Versnellingsplan houdt ArenA op duurzame koers

Na een vliegende start in 2009 dreigde de duurzame transitie van de ArenA in 2012-2013 aan vaart te verliezen. Tijd dus om te focussen op de gestelde ambities en het behalen van resultaten. Met dit doel stelde de ArenA een versnellingsplan op.

“Een transitieproces gaat nooit zonder horten of stoten”, vertelt Henk van Raan van de ArenA. “We hebben onszelf vijf jaar gegeven om het eerste CO 2-neutrale stadion van Nederland te worden. In het begin ga je met zulke ambities vlot van start, maar op een gegeven moment ontstaat er geheid een kloof tussen wat je wilt en wat haalbaar is. Door aangepaste wet- en regelgeving, belangen van stakeholders of businessmodellen die veranderen. Die vertraging heeft ook effect op het zelfvertrouwen van je organisatie en samenwerkingspartners. Kortom: het werd tijd om weer te versnellen.”

Niet te veel laten beïnvloeden

De valkuil is volgens Van Raan dat je je als ambitieuze organisatie te veel laat beïnvloeden door ideeën van anderen. “Iedereen weet dat we met duurzaamheid aan de slag zijn. Er komen dan ook voortdurend nieuwe ideeën binnen van mensen die mee willen denken en doen. Ontzettend inspirerend, maar het kost veel tijd en energie om elk idee af te wegen en op haalbaarheid te toetsen. Daardoor kan het realiseren van concrete resultaten in het gedrang komen.”

Tastbare resultaten

Met het versnellingsplan richt de Amsterdam ArenA zich op een aantal tastbare resultaten. Zoals de inkoop van Nederlandse windenergie tot 2016. Hiervoor hebben we een contract afgesloten met Nuon voor het ‘adopteren’ van een windmolen. Van Raan: “Uiteindelijk willen we natuurlijk het liefst zelf energie opwekken, maar tot die tijd halen we onze energie zo duurzaam mogelijk uit Nederland. Ook hebben we in samenwerking met BAM en Nuon het eerdere onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de ArenA opnieuw op haalbaarheid onderzocht en hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. En we gaan in de hoogste versnelling aan de slag met het realiseren van een smart grid. Dit moet zorgen voor lokaal opgewekte duurzame energie in samenwerking met het AMC.”

English website