Laden...

Profiel

Amsterdam ArenA. Vanzelfsprekend duurzaam.

Lees verder

Over de Amsterdam ArenA

De Amsterdam ArenA is het grootste stadion van Nederland. Het is de thuishaven van voetbalclub AFC Ajax. Het Nederlands elftal speelt interlands in het stadion en daarnaast huisvest de ArenA evenementen zoals concerten, dancefeesten en zakelijke bijeenkomsten.

Het duurzaamheidsteam: v.l.n.r.
       Frank de Leeuw - Secretaris PDA
       Claire Sleijffers - Communicatie PDA
       Josine Rienks - Commerciële zaken/stakeholders PDA
       Henk van Raan - Projectdirecteur PDA
       Hein Steer - Facilities PDA
       Marco Gerrese - Public Affairs PDA
Het PDA-team v.l.n.r.

Frank de Leeuw (Secretaris)
Claire Sleijffers (Communicatie)
Josine Rienks (Commerciële zaken/stakeholders)
Henk van Raan (Projectdirecteur)
Hein Steer (Facilities)
Marco Gerrese (Public Affairs).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van de Amsterdam ArenA. Het duurzaamheidsprogramma van de Amsterdam ArenA wordt begeleid door het Platform voor een Duurzame ArenA (PDA). De verduurzaming van de ArenA vindt plaats in een voortdurende dialoog met stakeholders.

Lees hier meer over de organisatiestructuur van de Amsterdam ArenA.

Verslagprofiel

Dit duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de verslagperiode 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013. De verslagperiode is daarmee gelijk aan die van het financiële jaarverslag. De inhoudelijke keuzes voor de onderwerpen in dit verslag zijn onder meer gebaseerd op het duurzaamheidsverslag 2011-2012.
Het duurzaamheidsverslag van de Amsterdam ArenA is opgesteld conform de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Dit verslag voldoet aan rapportageniveau C.

Reikwijdte van het verslag

De hoofddoelstelling van de Amsterdam ArenA is om in 2015 per saldo een CO2-neutraal stadion te zijn. Om dat te bereiken focust de ArenA op zaken die binnen haar eigen invloedsfeer vallen. Deze rapportage richt zich daarom op vermindering van de directe CO2-uitstoot, de uitstoot waarvan de oorzaken

‘onder het dak’ van de ArenA te vinden zijn. In dit verslag laat de ArenA de vorderingen zien van die inzet. Het basisjaar voor de verslaggeving en de vergelijkingen is fiscaal jaar 2009-2010.

Om in 2015 per saldo een CO2-neutraal stadion te zijn vindt sturing plaats op zes thema’s die binnen de invloedssfeer van de ArenA liggen. Energie, grondstoffen en inkoop zijn hierbij de belangrijkste. De andere thema’s zijn Living Lab, samen met stakeholders en impact op de omgeving. Hier gaat het vooral om zaken als stimulering, voorlichting en bewustwording. De ArenA fungeert hierbij als voortrekker én als platform: zij wil een voorbeeldrol vervullen, een icoon zijn op het gebied van duurzaamheid en een podium geven aan organisaties die daaraan meewerken.

Het duurzaamheidsverslag is voor de ArenA een belangrijke stap in het markeren en verantwoorden van de duurzaamheidsdoelstellingen. In zowel informerende artikelen als actuele cijfers van verschillende KPI’s (Key Performance Indicators) laat de ArenA de voortgang zien van het duurzaamheidsprogramma.

De CO2-uitstoot is berekend op basis van de vereisten aan indicator EN16 van de GRI en zijn gebaseerd op het totale energieverbruik.

Download de GRI-tabel

Tijdlijn

Dag van de Duurzaamheid 2009
09/09/2009
Dag van de Duurzaamheid 2009
Gemeente Amsterdam en Amsterdam ArenA tekenen intentieverklaring.
Dag van de Duurzaamheid 2010
11/11/2010
Dag van de Duurzaamheid 2010
Amsterdam ArenA presenteert vijfjarenplan: Vanzelfsprekend Duurzaam en overhandigt dit aan wethouder Maarten van Poelgeest.
Dag van de Duurzaamheid 2011
11/11/2011
Dag van de Duurzaamheid 2011
Ondertekening duurzaamheids-overeenkomsten door de Green Deal-partners van de Amsterdam ArenA, in aanwezigheid van Jan Peter Balkenende.
Earth Hour
31/03/2012
Earth Hour
Deelname aan Earth Hour: Amsterdam ArenA schakelt alle lichten in het stadion uit.
Green Deal gemeente Amsterdam
03/04/2012
Green Deal gemeente Amsterdam
Ondertekening Green Deal met de gemeente Amsterdam in aanwezigheid van wethouder Maarten van Poelgeest.
ArenA Mobility Portal
26/06/2012
ArenA Mobility Portal
Lancering van de ArenA Mobility Portal: bezoekers kiezen eenvoudig de meest duurzame route naar de ArenA.
Braziliaanse ambassade
10/10/2012
Braziliaanse ambassade
Bijeenkomst voor alle Green Deal-partners van de Amsterdam ArenA in de Braziliaanse ambassade.
Dag van de Duurzaamheid 2012
12/12/2012
Dag van de Duurzaamheid 2012
Duurzaamheidsdiner met alle Green Deal-partners in de Amsterdam ArenA. Opbrengst gaat naar Stichting Metamorfose Emma Kinderziekenhuis.
Duurzaamheidsverslag 2011/2012
12/12/2012
Duurzaamheidsverslag 2011/2012
Amsterdam ArenA presenteert haar duurzaamheidsverslag volgens GRI-richtlijnen tijdens de Dag van de Duurzaamheid.
Stadswarmte en -koude
01/01/2013
Stadswarmte en -koude
Start continulevering stadswarmte en -koude in het hoofdgebouw en de kantoren van de Amsterdam ArenA.
ArenA Business Club
27/06/2013
ArenA Business Club
Opening van het nieuwe hoofdgebouw van de Amsterdam ArenA: de ArenA Business Club.
 • 09/09 2009
 • 11/11 2010
 • 11/11 2011
 • 31/03 2012
 • 03/04 2012
 • 26/06 2012
 • 10/10 2012
 • 12/12 2012
 • 12/12 2012
 • 01/01 2013
 • 27/06 2013

Vanzelfsprekend duurzaam

In 2015 wil de Amsterdam ArenA per saldo een klimaatneutraal stadion zijn: we willen per saldo geen CO2 meer uitstoten. En dat is uniek voor een stadion waar jaarlijks ongeveer twee miljoen bezoekers komen.
Als klimaatneutraal stadion zijn we een duurzaam icoon, voor entertainment, sport en business. De ArenA is een state-of-the-art-stadion, óók op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij willen we:

 • Een podium zijn voor duurzame innovaties
 • Onze eigen milieu-impact en die van de evenementen verlagen
 • Een goede buur zijn en een positieve uitwerking hebben op de economie
 • Samen met anderen onze duurzame impact vergroten

Mission statement Amsterdam ArenA

Stadion Amsterdam exploiteert de Amsterdam ArenA, het multifunctionele megatheater van internationale allure voor het brede publiek. Samen met alle partners willen we onderdak verschaffen aan voetbal en allerlei multiculturele kleine en grootschalige evenementen, waarbij een hoge mate van service en publieksvriendelijkheid wordt geboden. Amsterdam ArenA. Daar gebeurt het.

Kerncijfers

English website