Laden...

Grondstoffen

Pakken we ons grondstofverbruik per schakel aan, of richten we ons meteen op de hele keten?

Lees verder

Minder water gebruiken, de afvalberg kleiner maken en vervolgens zoveel mogelijk gescheiden afvoeren. Daar draait het om in de pijler ‘grondstoffen’ van ons duurzaamheidsprogramma.

Alle toiletten van het stadion en het hoofdgebouw zijn in 2013 zodanig afgesteld dat deze maximaal zes liter water per spoelbeurt gebruiken. Daarnaast gaan we onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van waterloze urinoirs.

Afvalstromen

Het komende jaar wil de ArenA de afvalscheiding verder verbeteren, door nieuwe afvalbakken te plaatsen in het hoofdgebouw en op de stadionomlopen. Deze zijn geschikt voor gescheiden inzameling van plastic, karton en restafval. Om de afvalstromen ‘zuiverder’ te maken (dus zoveel mogelijk bestaand uit één recyclebaar materiaal), streeft de ArenA naar de invoering van één materiaal voor alle plastic drinkbekers. Hiervoor onderzoekt de ArenA de drinkbekerketen bij evenementen, in samenwerking met dancefeestenorganisator ID&T, cateraars en leveranciers.

Duurzame keten

Duurzamer omspringen met grondstoffen vraagt allereerst om inzicht in het eigen verbruik en de eigen afvalstromen. Wie hierin wezenlijke resultaten wil boeken, is al snel aangewezen op zijn leveranciers. Het verduurzamen van de complete aan- en afvoerketen vergt tijd, energie en vooral samenwerking. Via verschillende initiatieven spant de ArenA zich in voor verduurzaming van de keten als geheel.

Duurzaam Dilemma:

Hoe realiseren vier partijen één ambitie?

De Amsterdam ArenA ontving in 2012-2013 ongeveer 2 miljoen bezoekers voor grootschalige evenementen, business partijen en rondleidingen. Die organiseerden we niet alleen, maar samen met onder andere onze Green Deal-partners. Zoals ID&T, Coca-Cola en de Catering Club. De gezamenlijke ambitie: ieder evenement zo duurzaam mogelijk maken. Maar hoe geef je verschillende belangen een plek binnen één gezamenlijk doel? En welke partij bepaalt uiteindelijk de concrete invulling van duurzaamheid? Zoals de inkoop en verwerking van plastic drinkbekers tijdens het jaarlijkse dance-event Sensation, dat plaatsvindt in de ArenA.

Coca-Cola Enterprises
ID&T
Catering Club
Amsterdam ArenA

Coca-Cola Enterprises:

Bruggen bouwen tussen de verschillende belangen


Bij Coca-Cola is duurzaamheid een kernwaarde binnen de organisatie. “Dat moet ook wel. Duurzaamheid is cruciaal willen we in de toekomst een gezond en winstgevend bedrijf blijven”, vertelt Olaf van der Ham, Senior Manager Shopper Marketing bij Coca-Cola Enterprises. “Bovendien is een ambitieus duurzaamheidsplan iets wat je van een bedrijf als het onze mag verwachten. Wij willen in de hele waardeketen een verschil maken. Samenwerken is daarvoor noodzakelijk.”

Als grote speler op de markt zet Coca-Cola zich in om ook andere partijen in de keten aan te zetten tot duurzame keuzes. “Verpakkingen – zoals drinkbekers – zijn nodig om ons product bij de consument te krijgen, maar we proberen de milieu-impact van die verpakking zo laag mogelijk te krijgen. In 2020 willen we daarom al ons verpakkingsmateriaal – blik, glas, papier en PET – uit ofwel gerecycled materiaal laten bestaan, ofwel uit plantaardige grondstoffen. Ook willen we meer verpakkingen uit de markt recyclen, dan dat we op de markt brengen.”

Kennis en expertise delen

Om rond een evenement als Sensation duurzaamheid op de kaart te zetten, is gezamenlijk draagvlak van groot belang volgens Van der Ham. “Commitment werkt daarbij als olie in de machine. Het helpt je om bruggen te bouwen op momenten dat je met verschillende belangen te maken hebt. Het werkt niet om elkaar vanuit een machtspositie een bepaalde kant op te duwen. Je hebt elkaar juist nodig omdat iedere partij waardevolle kennis en expertise heeft. Zo heeft ID&T het beste beeld van de bezoekers van hun evenement. En de ArenA maakt afspraken met de afvalverwerker die de drinkbekers moet verwerken. Je moet het mét elkaar doen, vanuit één ambitie.”

Leiderschap en transparantie

Desondanks is er volgens Van der Ham een duidelijke leider nodig die het voortouw neemt. “Een partij die openheid en transparantie creëert over ieders rol, inzet en commerciële contacten. Zo heeft het voor ons alleen zin om recyclebare verpakkingen te leveren, als de afvalverwerker deze daadwerkelijk goed verwerkt. De centrale partij – in dit geval ID&T – moet de hele keten in kaart brengen en ieders toezegging op tafel krijgen. In zo’n samenwerkingsverband zetten wij ons als één van de leidende partijen graag in om te faciliteren, te motiveren en te laten zien dat het kan.”

ID&T:

‘Closing the plastic loop’ is een uitdaging voor de hele keten


Duurzame koploper zijn in de event business. Dat is de ambitie van ID&T. “Wij willen altijd het beste feest geven én daarbij rekening houden met mens en milieu”, vertelt Jet Hoevenberg, Marketing & Sustainability Manager bij ID&T. “Bijvoorbeeld door de hoeveelheid afval die een event als Sensation oplevert zoveel mogelijk te recyclen. Belangrijk onderdeel daarin zijn drinkbekers.”

Het ambitieuze doel van Sensation-organisator ID&T is dan ook ‘closing the plastic loop’. Ofwel: het sluiten van de plastic kringloop. Hoevenberg: “Plastic heeft een hoge recyclewaarde, mits je met één soort herbruikbaar plastic werkt. Uit ons onderzoek is gebleken dat PET de beste oplossing is. Dit plastic heeft een hoog recyclepercentage zonder kwaliteitsverlies. Daarom willen we dat tijdens Sensation drankjes alleen worden geschonken in PET-plastic bekers die bezoekers ook weer bij ons kunnen inleveren. Op die manier hopen we niet alleen de milieu-impact zo laag mogelijk te houden, maar ook het bewustzijn van bezoekers te beïnvloeden.”

Complexe keten

De invoering van een ‘monostroom’ plastic bekers lijkt een makkelijke doelstelling, maar het is een complexe keten van samenwerkingsverbanden, vertelt Hoevenberg. “Je hebt de gehele keten nodig om dit proces te verduurzamen. Het begint bij de inkoop en het stellen van voorwaarden aan alle betrokken partijen. Die kopen echter niet alleen in voor Sensation, dat maar één keer per jaar plaatsvindt. Dus onze wens heeft gevolgen voor andere evenementen en de stakeholders die daarbij betrokken zijn. Die moet je allemaal achter dezelfde ambitie zien te krijgen.”

Constructief overleggen dankzij Green Deal

De belangrijkste taak van initiator ID&T is volgens Hoevenberg dan ook alle partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen. “We vragen iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en expertise te delen. Dankzij de Green Deals zijn we met elkaar al een stap verder in de zoektocht naar de beste oplossing. Zaken als prijs zijn dan ook niet zonder meer een deal breaker. Prijs speelt natuurlijk een rol, maar het is vooral een kwestie van zoeken naar oplossingen. Een flinke uitdaging maar dankzij ieders toewijding zetten we steeds een kleine stap.”

Catering Club:

Duurzaamheid moet geen afbreuk doen aan de kwaliteit


De Catering Club zit als partner van de ArenA in een bijzondere positie. “Kort gezegd: als de ArenA linksaf gaat, gaan wij mee”, vertelt Nicole Pasma, Manager Operations bij de Catering Club. “Toch moet het haalbaar en operationeel op orde zijn. Ook wij gaan voor duurzame drinkbekers, maar je moet er wel een goed biertje in kunnen tappen en de cola moet er niet meteen in dood slaan.”

De Catering Club is de vaste cateraar bij een groot deel van de 90 evenementen die jaarlijks plaatsvinden in de ArenA. “Sensation is voor ons een erg belangrijk evenement, ondanks dat het maar eens per jaar plaatsvindt. Wat dat betreft heeft ID&T een sterke invloed op onze inkoop, waaronder dus de PET-bekers.”

Goed investeringsplan

De overstap naar PET heeft wel wat voeten in aarde, vertelt Pasma. “Niet alleen voor de Catering Club, maar voor de hele keten. De inkoop van de bekers – waarvan we er jaarlijks meer dan een miljoen gebruiken – is onze verantwoordelijkheid. Maar als die in één keer van PET moeten zijn, dan moet je met elkaar nadenken over wie de extra kosten van de investering draagt.”
De afvalscheiding en -verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de ArenA. “Dus ook daar moet je samen over nadenken. Het zou zonde zijn als wij aan de voorkant ons best doen, terwijl het aan de achterkant geen verbetering oplevert.”

Vele initiatieven

“Los van de bekers dragen wij al bij aan een lage milieu-impact door glas en karton te scheiden, maar ook door onze sauzen (mayonaise, ketchup, etc.) die normaal in mono-verpakkingen worden aangeboden, tijdens Sensation uit pompen te halen. Daarnaast hebben we biologische en Fair Trade-etenswaren. En de snacks die normaal in een plastic bakje zitten, serveren we op een servetje.”

Samen delen in de kosten én opbrengsten

Het streven naar duurzaamheid is een complex proces merkt Pasma op: “Wij willen er alles aan doen om onze catering duurzaam te maken, maar zijn afhankelijk van samenwerkingspartners en andere partijen. We zouden als samenwerkende partij wel iets meer gestimuleerd willen worden ons best te blijven doen om te verduurzamen. Door het percentage dat wij als cateraar aan de ArenA moeten betalen te relateren aan de extra kosten die biologisch en duurzaam met zich meebrengen bijvoorbeeld. Of door de ervaringen en successen die we met elkaar realiseren, ook met elkaar te delen.”

Amsterdam ArenA:

Duurzaamheid is een ‘balancing act’ tussen verschillende partijen


De Amsterdam ArenA is initiatiefnemer van de Green Deals: afspraken over de gezamenlijke ambitie de ArenA te verduurzamen. De belangrijkste rol rond de duurzame drinkbekers is daarmee het mediëren tussen alle samenwerkende partijen. “Het is een ‘balancing act’ tussen ID&T, de verschillende leveranciers en onze cateraar”, vertelt Josine Rienks, intermediair Customer Insights bij de ArenA.

Met alleen de inkoop van een duurzame beker ben je er nog niet volgens Rienks. “Ook de afvalverwerking – die onder onze verantwoordelijkheid valt – moet goed op orde zijn. En helaas liggen er niet alleen bekertjes op het veld na zo’n event, maar bijvoorbeeld ook schoenen en T-shirts. Wil je goed kunnen scheiden, dan betekent dat handwerk. Ook moeten we extra afvalbakken plaatsen; de honderd afvalbakken die nu op de omloop van de ArenA staan voldoen bij voetbalwedstrijden, maar niet bij een evenement als Sensation.”

Zoeken naar het juiste moment

De extra afvalbakken die nodig zijn om afval te kunnen scheiden vergen een aanzienlijke investering. “En die verdien je niet terug op de verduurzaming”, zegt Rienks. “Niet dat we de opbrengsten alleen in geld willen uitdrukken; ook de bewustwording van bezoekers, het leerproces voor onszelf en de lagere milieu-impact zien we uiteraard als winst. Maar je moet wel zoeken naar het juiste moment voor zo’n investering. Want we hebben nog heel veel andere duurzame initiatieven op ons lijstje staan.”

Vanzelfsprekend duurzaam

Wat ID&T wil is geen onmogelijke opgave wat Rienks betreft. “De uitdaging voor de ArenA is om de duurzame drinkbekers en de duurzame verwerking ervan bij alle evenementen door te voeren, ook bij de Ajax-wedstrijden. Dat maakt het operationeel en financieel haalbaar; als we het alleen voor Sensation doen, is de drempel erg hoog.” Daarom is het volgens Rienks belangrijk dat ID&T als initiatiefnemer en koploper ook andere samenwerkingspartners stimuleert of zelfs verplicht PET-bekers in te zetten. “Soms zitten sponsorbelangen in de weg van duurzaamheid. Alleen als je die hobbels samen neemt en als in de totale evenementenbranche dezelfde regels gaan gelden, wordt duurzaamheid vanzelfsprekend.”

Waterbesparende urinoirs dragen bij aan bewustwording

Waterbesparende urinoirs dragen bij aan bewustwording

‘Water’ is een van de duurzame dilemma’s waar de ArenA mee te maken heeft. Waterbesparing is financieel gezien nauwelijks interessant. Het draagt echter wel bij aan de bewustwording van bezoekers en stakeholders. Daarom besloot de ArenA het afgelopen jaar de toiletten nóg beter af te stellen.

De Amsterdam ArenA verbruikt jaarlijks zo'n 22.000 m3 water. De doorloopsnelheid van de toiletten is begrensd tot 6 liter per spoelbeurt om een aanzienlijke besparing te realiseren. De doorloopsnelheid van wastafels is afgesteld op 5 liter per minuut. Een bezoeker merkt daar nauwelijks iets van, maar toch draagt de ArenA met deze aanpassing bij aan de bewustwording rondom waterbesparing. Om het waterverbruik nog verder te verlagen, onderzoekt de ArenA de mogelijkheden van waterloze urinoirs.

Groenere grasmat door hergebruik graszoden

Groenere grasmat door hergebruik graszoden

Het veld van de ArenA wordt elk jaar tijdens de zomerstop (na afloop van het concertseizoen) van nieuwe graszoden voorzien. De oude graszoden verdwijnen echter niet in de groenbak, maar worden hergebruikt om nieuwe zoden op te kweken. Zo gaat deze grondstof niet verloren en ontstaat er een duurzame keten.

Het recyclen wordt verzorgd door Green Deal-partner Support Partners in Sport BV (SIS). Bovendien wordt het transport van de graszoden zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Met deze recycling verricht de Amsterdam ArenA pionierswerk en verkleint het stadion zijn CO2-footprint.

De gerecyclede herbezoding past binnen de ambitie de ‘groenste grasmat’ van Nederland te hebben. Dat realiseert de ArenA ook door het veld in de nabije toekomst te onderhouden met elektrische maaiers die gebruikmaken van groene stroom en door de grasmat te verwarmen met restwarmte van Nuon-stadsverwarming. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van led-verlichting voor de ‘grasgroeilampen’. Zo maken we de grasmat steeds groener.

ArenA-kaas

De grasmat van de Amsterdam ArenA wordt goed onderhouden. Het gemaaide gras zou je met het groenafval kunnen verwerken. Maar je kunt er ook kaas van maken. Daarom werkt de ArenA samen met een lokaal boerenbedrijf aan de enige echte ArenA-kaas.

De cijfers

Afval

Afval wordt geproduceerd door bezoekers bij evenementen, door de medewerkers op kantoor en door bouwers en onderhoudsmensen.
De hoeveelheid afval in 2012-2013 is bijna verdubbeld t.o.v. 2011-2012. Dat komt met name door de stijging in ‘Bouw en Sloop Afval’ (BSA). Die stijging houdt rechtstreeks verband met de modernisering van het hoofdgebouw. Afval per bezoeker is gestegen doordat hier ook BSA (Bouw en Sloop Afval) in is verwerkt.

English website